Max Velthuijs Prijs

De Max Velthuijs-prijs, een driejaarlijkse oeuvreprijs bestemd voor Nederlandse illustratoren van kinderboeken, wordt beheerd door de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, die ook de jaarlijks toegekende P.C. Hooft-prijs en de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs voor jeugdliteratuur onder haar hoede heeft. Aan de prijs is een bedrag verbonden van €60.000, gelijk aan de P.C. Hooft- en Theo Thijsen-prijs.

De Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde zal de oeuvreprijs eens in de drie jaar uitreiken, voor het eerst in 2007.Eerdere edities