Max Velthuijs Prijs 2013

Wim Hofman (Oostkapelle, 1941) heeft donderdag 19 september in het Letterkundig Museum de Max Velthuijs-prijs 2013 in ontvangst genomen. Deze driejaarlijkse oeuvreprijs is in 2006 ingesteld ter bekroning van het werk van een Nederlandse illustrator. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 60.000. Om hulde te brengen aan de laureaat wijdt het Letterkundig Museum vanaf heden een kleine gelegenheidstentoonstelling aan Hofman. In de vaste tentoonstelling Nationale Schrijversgalerij van het museum is de illustrator en schrijver vertegenwoordigd met een zelfportret.

Dubbeltalent Wim Hofman is als illustrator en schrijver vaak bekroond, onder andere met griffels en penselen. In 1991 ontving hij als schrijver voor zijn gehele oeuvre de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Zijn illustraties zijn voor het leeuwendeel opgenomen in de collectie van het Letterkundig Museum.

De Max Velthuijs-prijs 2013 voor het gehele oeuvre van Wim Hofman is toegekend op voordracht van een jury bestaande uit Annemarie Terhell (voorzitter), Thé Tjong-Khing, Klaas Verplancke, Heleen van Vliet en Fred Wartna. Eerdere laureaten zijn Thé Tjong-Khing (2010) en Mance Post (2007).

Fragment uit het juryrapport:

  • Hofman kiest in zijn avontuurlijke illustraties altijd consequent voor het perspectief van het kind en verkent de grenzen tussen geestigheid en grimmigheid, tussen beklemming en bevrijding, tussen tekst en tekening, tussen dienstbaarheid en eigenzinnigheid, illustratie en vrije kunst.
  • Hofmans werk gaat om verbazing, om bezieling, om het ervaren van vrijheid door verbeelding. Hij maakt beelden die schuren, werpt weerhaakjes uit die scherp genoeg zijn om stevig vast te haken ‒ een mensenleven lang.

Bekijk meer Max Velthuijs Prijs

Wim Hofman