Stichting Max Velthuijs

Alle teksten en illustraties van Max Velthuijs zijn auteursrechtelijk beschermd.

De auteursrechthebbende heeft als enige zeggenschap over de wijze waarop de beschermde werken mogen worden geëxploiteerd. Dat betekent dat iedereen die op enige wijze gebruik wil maken van de werken van Max Velthuijs voorafgaand aan het gebruik toestemming nodig heeft.

De meeste auteursrechten van Max Velthuijs zijn ondergebracht in de Stichting Max Velthuijs. Indien u gebruik wilt maken van een stukje tekst of een illustratie van Max Velthuijs, gelieve u contact op te nemen met de Stichting Max Velthuijs.

Max Velthuijs

100 jaar Max Velthuijs

Honderd jaar geleden werd de vader van Kikker geboren. En dat gaan we natuurlijk vieren, met een feest in het Kinderboekenmuseum, een feestelijke bundel vol prachtige verhalen en nog veel meer.

Op deze site zullen we je op de hoogte houden van wat er allemaal gaat gebeuren! Bekijk onze nieuws pagina.

Max Velthuijs 100 jaar

Stichting Max Velthuijs heeft als doel:

  • het bij elkaar houden, onderhouden en doen exposeren van de werken van Max Velthuijs.
  • het verkrijgen, beheren (waaronder begrepen het restaureren) en de exploitatie van de werken en characters van Max Velthuijs en de daarop bestaande intellectuele eigendomsrechten en het verkrijgen en beheren van de royalties inzake de werken en characters.
  • het bewaken en uitoefenen van de morele rechten van Max Velthuijs op zijn werken en characters waaronder onder meer het bewaren van het oorspronkelijke karakter van de characters.
Max Velthuijs Kikker boeken